Pisno vprašanje E-003958/11 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Regionalni operativni program za zahodno Grčijo