Ανακοίνωση για τη συνέχιση μιας διαδικασίας αντιντάμπινγκ που κινήθηκε στην Ισπανία σχετικά με τις εισαγωγές μονάδων ψύξης για μεταφορές από την Γαλλία στην Ισπανία