Γραπτή ερώτηση αριθ. 1037/86 του κ. Günter Rinsche προς την Επιτροπή Θέμα: Πρόσφυγες από το Βιετνάμ