Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2845/89 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1989 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη