Muutos ilmoitukseen eräisiin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevasta tarjouskilpailusta ( Euroopan unionin virallinen lehti C 148, 24.6.2006 )