Γραπτή ερώτηση αριθ. 2761/85 του κ. Ernest Mühlen προς την Επιτροπή Θέμα: Ταξίδι υποτρόφων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας