82/106/EOK: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1982 περί της εφαρμογής της μεταρρύθμισης των γεωργικών διαρθρώσεων στην Ιρλανδία σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ της οδηγίας 75/268/EOK του Συμβουλίου (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)