Γραπτή ερώτηση αριθ. 499/89 των βουλευτών Ferruccio Pisoni και Joachim Dalsass προς την Επιτροπή Θέμα: Παρεμβολή εμποδίων εκ μέρους της Αυστρίας στη διέλευση βαρέων αυτοκινήτων οχημάτων από το Brennero