TITJUR Commissie/Verenigd Koninkrijk Arrest van het Hof van 27 februari 1980. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. # Belastingregeling voor gedistilleerd. # Zaak 170/78.