Γραπτή ερώτηση αριθ. 1062/87 του κ. Florus Wijsenbeek προς την Επιτροπή Θέμα: Επιτρεπόμενο μήκος των φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελβετία