Γραπτή ερώτηση αριθ. 999/86 του κ. Hemmo Muntingh προς την Επιτροπή Θέμα: Φαλαινοθηρία