Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1756/87 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1987 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή μελιτζανών καταγωγής Ισπανίας (εκτός Καναρίων νήσων)