Γραπτή ερώτηση αριθ. 1263/81 του κ. Cousté προς το Συμβούλιο Θέμα: Ιαπωνικός ανταγωνισμός στις λυχνίες έγχρωμης τηλεοράσεως