Γραπτή ερώτηση αριθ. 2625/85 της κ. Anne-Marie Lizin προς την Επιτροπή Θέμα: Κατάργηση των θέσεων απασχόλησης στο διυλιστήριο του Tirlemont