Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 for så vidt angår justeringer af de beløb, der tilvejebringes under fleksibilitetsinstrumentet for 2020, til håndtering af migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler, til øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed