Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας περί της εφαρμογής των κανονισμών περί της κοινοτικής διαμετακομίσεως