Cauza T-589/11: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2012 — Phonebook of the World/OAPI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) [ „Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală PAGINE GIALLE — Motive absolute de refuz — Caracter distinctiv — Lipsa caracterului descriptiv — Lipsa semnelor sau a indicațiilor devenite uzuale — Articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Caracter distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009” ]