Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1852 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018