Euroopan parlamentin päätös (EU) 2020/1852, annettu 13 päivänä toukokuuta 2020, vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018