Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2020/1852 ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018