Υπόθεση 254/84: Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης, την οποία υπέβαλε με διάταξη της 19ης Οκτωβρίου 1984 το Raad van Beroep του Άμστερνταμ στο πλαίσιο της διαφοράς G.J.J, de Jong κατά της Διευθύνσεως του Sociale Verzekeringsbank, Άμστερνταμ