YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 15 päivänä tammikuuta 1998, asiassa C-125/96, (Hessisches Finanzgerichtin, Kassel esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Hartmut Simon vastaan Hauptzollamt Frankfurt am Main (Maidon lisämaksu - Erääntyminen - Asetuksen (ETY) N:o 1546/88 15 artiklan 4 kohta - Käsite mahdollisesti suoritettava lisämaksu)