Γραπτή ερώτηση αριθ. 951/81 του κ. Key προς την Επιτροπή Θέμα: Υγιεινή περιβάλλοντος