Regolament ta’Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1158 tal-5 ta’ Awwissu 2020 dwar il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-importazzjonijiet ta’ ikel u għalf li joriġinaw minn pajjiżi terzi wara l-aċċident fl-impjant tal-enerġija nukleari ta’ Chernobyl (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)