SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1437/99 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Projecten in Galicië op het gebied van telecommunicatie, audiovisuele dienstverlening en informatica.