Zaak T-403/05 RENV: Beschikking van het Gerecht van 10 januari 2013 — MyTravel/Commissie ( „Toegang tot documenten van instellingen — Documenten betreffende concentratiebeschikking die door Gerecht nietig is verklaard — Weigering toegang te verlenen — Afdoening zonder beslissing” )