81/560/ΕΟΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1981 περί εναερίου μεταφοράς μεγάλης ταχύτητας για δέματα μικρού βάρους