Γραπτή ερώτηση αριθ. 1841/88 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Εναέριες μεταφορές πλουτωνίου προς την Ιαπωνία πάνω από το έδαφος της Κοινότητας