Τροποποίηση της προτάσεως κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί συστάσεως κοινοτικής ενέργειας που προορίζεται να προσαυξήσει την προστασία των δασών στην Κοινότητα κατά των πυρκαγιών και των όξινων βροχών PROPCELEX