Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2563/86 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 1986 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη