KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2203/97 av den 5 november 1997 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fjortonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97