VERORDENING (EG) Nr. 2203/97 VAN DE COMMISSIE van 5 november 1997 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de veertiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97