Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/88 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1988 σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1988/89, της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα ροδάκινα και του ποσού ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ροδάκινα σε σιρόπι