Γραπτή ερώτηση αριθ. 1188/87 των κκ Βασιλείου Εφραιμίδη, Δημητρίου Αδάμου και Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των δώδεκα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνέρχονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας Θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα στην Ιορδανία