Γραπτή ερώτηση αριθ. 829/86 του κ. Ernest Mühlen προς την Επιτροπή Θέμα: Παρεκτροπή κοινοτικής αναπτυξιακής βοήθειας που προοριζόταν για τη Νότια Αφρική