Γραπτή ερώτηση αριθ. 2493/84 του κ. Pierre-Benjamin Pranchère προς την Επιτροπή Θέμα: Μέρος των κοινοτικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο οποίο δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός