Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1457/87 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1987 σχετικά με τον καθορισμό μειωμένης εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία ορισμένων ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που προορίζονται για τις πορτογαλικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος