Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2/82 της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 1982 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη