Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Μαρτίου 1983 στην υπόθεση 162/82 (αίτηση του Tribunal de Police του Στρασβούργου για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): ποινική δίκη κατά Paul Cousin κ.ά. (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — χώρα καταγωγής βαμβακερού νήματος)