Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4036/87 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1987 σχετικά με τον καθορισμό μειωμένης εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία ορισμένων ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που προορίζονται για τις πορτογαλικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος