Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1660/83 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 1983 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη