Γραπτή ερώτηση αριθ. 1244/81 της κας Poirier προς την Επιτροπή Θέμα: ΕΙσαγωγή γλουτένης Αραβοσίτου