Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 449/88 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 1988 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου