Komisjoni määrus (EÜ) nr 704/2006, 8. mai 2006 , millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 02062991 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine