Γραπτή ερώτηση αριθ. 1921/88 της κ. Nicole Fontaine, των κ.κ. Jacques Mallet, Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Pierre Abelin και Michel Debatisse προς την Επιτροπή Θέμα: Δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων στον τομέα της μουσικής