Kommissionens beslut av den 16/08/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8111 - ARDIAN / CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES / INDIGO INFRA) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den franska texten är giltig)