Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1474/95 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin som følge af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi