/* */

Γραπτή ερώτηση αριθ. 1821/86 της κ. Anne-Marie Lizin προς την Επιτροπή Θέμα: Μελισσοκομία, αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν με κοινοτική χρηματοδότηση