Kesko mod Kommissionen TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Udvidede Afdeling) den 15. december 1999. # Kesko Oy mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser - Annullationssøgsmål - Formaliteten - Søgsmålets genstand - Kommissionens kompetence i henhold til artikel 22, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 4064/89 - Påvirkningen af samhandelen mellem medlemsstaterne - Skabelse af dominerende stilling. # Sag T-22/97.