ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# 80/1332/ΕΟΚ : Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1980, περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης της ΕΟΚ ( IV/27.442 - VACUUM INTERRUPTERS LTD )